דמשק צידון 1 חיפה הים התיכון מקרא cK | rM I שטח בפיקוח בין לאומי " ) השטח החום ( " ן שטח ( אזור בפיקוח כחול ) צרפתי ישיר < ן ן \ :: מצרים ו nJHD g ^ gga ערבית בהשפעה צרפתית ' ..:. [' . v .- . v ^ l מדינה ערבית בהשפעה בריטית . ? . ? ? ;? ; '' . ' מובלעת בפיקוח בריטי " ,, ? ' ?; " י . < ftjttt ; ? .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית