קראו בכותר - נבואות, בריתות ושבטים בתעודות מארי
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית