קראו בכותר - מיקרומגס : סיפור פילוסופי ועוד שני סיפורים
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית