קראו בכותר - אפיקורוס - אִמרות היסוד : על האושר וההנאות האמיתיות
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית