קראו בכותר - אני קהלת : חיבור על תקופתו ועל אופיו של ספר קהלת
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית