קראו בכותר - אריאל : כתב עת לידיעת ארץ ישראל - גילוי קברו של הורדוס
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית