קראו בכותר - אל החוף המקווה : הים בתרבות העברית ובספרות העברית המודרנית
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית