קראו בכותר - חמישים לארבעים ושמונה : מומנטים ביקורתיים בתולדות מדינת ישראל
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית