קראו בכותר - החי והצומח של ארץ-ישראל : אנציקלופדיה שימושית מאויירת - כרך 2 – חסרי חוליות יבשתיים
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית