קראו בכותר - הנבא בן-אדם : על הנבואה כאפשרות ממשית
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית