קראו בכותר - האלוהים לא ייאלם דום : המודרנה היהודית והתיאולוגיה הפוליטית
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית