קראו בכותר - בזכות ההבדל : הפרויקט הרב-תרבותי בישראל
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית