קראו בכותר - עול הסובלנות : מסורות דתיות ואתגר הפלורליזם
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית