קראו בכותר - ספר החברה הערבית בישראל : אוכלוסיה, חברה, כלכלה - כרך 1
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית