קראו בכותר - שלטון ההון : החברה הישראלית בעידן הגלובלי
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית