קראו בכותר - כבוד האדם או השפלתו? : מתח כבוד האדם בישראל
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית