קראו בכותר - ישראל : מחברה מגויסת לחברה אזרחית?
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית