קראו בכותר - ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית : מתחים וסיכויים
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית