קראו בכותר - ואדי סאליב : הנוכח והנפקד
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית