קראו בכותר - לקסיקון החי והצומח של ארץ ישראל - בעלי חיים, כרך 2
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית