קראו בכותר - לקסיקון החי והצומח של ארץ ישראל - החי במים, כרך 3
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית