קראו בכותר - אינטרטקסטואליות בספרות ובתרבות : ספר היובל לזיוה בן-פורת
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית