ב. אל שדי

ב . אל שדי לפי דברי התורה לא היד . שמו המפורש והמיוחד של אלוהי ישראל ידוע בעולם' לפני שגילה אותו בכבודו ובעצמו אל משה רבנו . ואמנם הי הוא הפועל בכל מעשה המסופר בכתבי הקודש , אף מראשית בריאת העולם , אבל בני האדם אינם יודעים את השם הזה . ואכן ידוע קושי זה , שלכאורה נזכרה קריאה מפורשת בשם ה' אף בפי הראשונים שבדודות האדם , בבראשית ד , א , בדברי חוה אחרי לדתה את קין ; ותאמר קניתי איש את ה' ; ובסוף פרק זה , פס' כו : ולשת גם הוא ילד בן ויקרא את שמו אנוש אז הוחל לקרא בשם הי י . ואולם במקום האחרון אין כנראה הכוונה לשם ממש , לשם המפורש של האלוהות , אלא — במקצת בהתאם לדברי פרשנים עברים בימי הביניים — לכך , כי כבר בראשית ימי העולם הוחל בפנייה לאל זה . ושימוש הצירוף 'שם ה" בא במקום ה' בלבד , כנהוג בהרבה מקומות במקרא לאמור' למשל : עזרנו בשם ה' ( המלים כד'ח ' ( במקום יבה , " י וכן אמרו בלשון השגורה : קרא בשמי הי , הואיל ולא היה בשפה ביטוי כגון : 'קרא בד " . בלבד . ואין כאן אלא ידיעה על כך , מתי הכיר האדם ראשונה , כי יש לו בורא עליון השולט בעולם , ולא ידיעה על הכרה בשמו . ואשר למקום השני , כבר ניסיתי ...  אל הספר
מוסד ביאליק