עמוד:12

הרפז , ( 1997 ) מציג שישה טיפוסי הורים , המייצגים סוגים שונים של דפוסי מעורבות ושותפות : א . הורים מיודעים — הורים שמקבלים מידע על תכנית הלימודים בגן ובבית הספר וכן על התנהגות ילדם והשתלבותו במסגרת החינוכית . ב . הורים צופים . ג . הורים תורמים ומסייעים . ד . הורים לומדים ומלמדים . ה . הורים שותפים בתכנון . ו . הורים שותפים בביצוע . מאפ ( Mapp , 2003 ) הציעה ארבעה סוגי מעורבות מרכזיים : א . נוכחות הורית : אסטרטגיות וגישות המסייעות להורים להרגיש רצויים במסגרת החינוכית . ב . הורים כמשתתפים : מורים והורים ותיקים הופכים למנהיגים , מציעים למשפחות חדשות לקחת חלק בפעולות ספציפיות שיובילו למעורבות רבה יותר בהמשך ומעודדים אותן לעשות זאת . ג . הורים כשותפים : מעודדים מעורבות ישירה של הורים בהוראה ובלמידה . ד . הורים מועצמים : הורים פועלים בתפקידי מנהיגות , יוזמים ומפעילים פרויקטים בבית הספר . אחד מחברי הוועדה הציע בפרסום קודם ( אליצור , ( 1996 הגדרות לשלושה מן המושגים הנזכרים בעמודים אלה : מעורבות : ( Involvement ) יצירת קשר בסיסי ותקשורת שוטפת . שותפות : ( Collaboration ) עבודה בשיתוף פעולה לקראת מטרות משותפות . העצמה : ( Empowerment ) חלוקה מוסכמת של אחריות וסמכות . להצעה של אליצור , שמדגישה את האפשרות של העצמת ההורים באמצעות המגע עם בית הספר , יש תימוכין במחקר של מאפ שהוזכר לעיל . לסיכום , בספרות המחקרית שכיחים מושגים שונים לתיאור קשרים בין משפחות למוסדות חינוך . הוועדה השתמשה במערכת המושגים שמציע אליצור , אף כי לא באופן בלעדי : בפרקי המסמך אפשר למצוא שימוש גם במונחים אחרים הנזכרים בספרות . המשותף לכל הגישות התאורטיות הוא ההנחה ששיתוף פעולה בין משפחה למסגרת החינוכית הוא רב–ממדי , ויש לו פוטנציאל לסייע להישגים קוגניטיביים ולהסתגלות רגשית וחברתית של הילד . מיקוד במשפחה המשימה שהוגדרה לוועדה מלכתחילה הייתה בדיקה של " קשרי הורים-מסגרת חינוך בגיל הרך ( גן-ג ( ' וזיקתם להתפתחות הילד ולהצלחתו במערכת החינוך . " לפני הוועדה עמדה האפשרות לבדוק את הידע הקיים על קשרי הורים עם מסגרות חינוך , אך מחקרים על המשפחה בעשור האחרון העלו כי לא רק להורים אלא גם לבני משפחה אחרים יש השפעה על התפתחות הילד . ( Mason , Skolnick and Sugarman , 2003 ) לפיכך בחרה הוועדה לבדוק את הידע על קשרי משפחה-מסגרת חינוך . גיל בהמשך לפעילות קודמת של היזמה בתחום הגיל הרך ( גן-ג ( ' התבקשה הוועדה לבדוק את השפעת הקשר של המשפחה עם מוסדות החינוך בגיל הזה על התפתחות הילדים והצלחתם

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים - היזמה למחקר יישומי בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית