sso
| שלום אורח - כניסה | החשבון שלי | מדף הספרים שלי | תיקיות התוכן שלי
אתר כותר
עמוד:12

תורתו של ישעיהו בן אמוץ ישעיהו בן אמוץ נחשב בצדק לגדול ההוגים שבין נביאי ישראל . הוא מרבה לעסוק בשאלות קיומיות , הנוגעות הן לאדם באשר הוא אדם והן לעולם כולו . קשה למצות בקצרה את תורתו של ישעיהו , אך דומה שניתן להצביע על מוקד , ממנו נובעות השקפותיו בכל תחום ותחום : מעמדו של האדם כלפי אלוהיו . במרכז תורתו עומדת ההכרה העמוקה , שכל רעות עולמנו נובעות מכך , שהאדם אינו מבין נכונה את מעמדו האמיתי בעולם ביחס לאלוהים ; לפיכך תיקונו של עולם באחרית הימים יבוא אך ורק משתלמד האנושות להכיר באפסותה לעומת האל . והרי מספר נושאים בתורתו של הנביא , בהם משתקפת עמדתו היסודית על האדם והאל : ביקורתו החברתית של ישעיהו . ישעיהו מבקר קשות את ראשי העם על העוול שהם מנהיגים בחברה . הוא מכנה אותם "קציני קדם" ( א , י '' , ( סוררים וחללי גנבים , " אוהבי שוחד ורודפי שלמונים ( א , כג , ( נוגשים ( נ , יב . ( הם "חקקים חקקי און '' על ' מנת שבחסותם יוכלו לגזול את החלשים ( י , א-ב . ( את החברה הגבוהה בעם הוא מתאר כהוללת , המבלה זמנה במשתאות ובשכרות ( ה , יא-יב . ( מקור ההתנהגות הנפשעת הזאת הוא אחד : גאוות האדם - "ואת פעל ה' לא לביטו ומעשה 7 ; י 7 לא ראו '' ( ה , יב . ( מתוך ביטחון עצמי נואל ומופרז מגיעים החזקים בחברה למסקנה , שאין מי שישפוט אותם על מעשיהם . הנביא מכנה את מושלי העם "א ? שי לצון" ( כח , יד , ( באשר הם שמים ללעג את תוכחות המוסר מתוך אמונה בכוחם וחרף דרישות המוסר של האל . עמדתו הפוליטית של הנביא . בשני המשברים החמורים , שירושלים עמדה בפניהם בימיו , נקט הנביא עמדה עקרונית זהה : יש לבטוח באלוהים , ואין לבסס את המדיניות לא על ביטחון בעזרתה של מעצמה זרה ולא על חשש מופרז מפניה . במשבר הארמי אפרימי בשנת 734 / 3 לפה '' ס הרגיע הנביא את אחז במלים "השמד והשקט" ( ז , ד , ( כי "כה אמר ה' אלהים : לא תקום ולא תהיה" ( שם , ז . ( כלומר : יש לסמוך על עזרת האל , ולבסס את המדיניות על אמונה זו הלכה למעשה . בעת המסע האשורי בשנת ו 70 לפה"ס התמיד הנביא באותה עמדה : ה' הבטיח שיגונן על ירושלים "לצפרים ג : 1 פות" ( לא , ה , ( ולפיכך אין לחשוש מכיבוש אשורי . לאורך כל תקופת פעילותו הזהיר אחת , והגיוון הפנימי של היחידות משקף את בעייתו המיוחדת של ספר ישעיה : אין עוד ספר נבואה אחר המכיל נבואות כה רבות , שכנראה לא נתחברו בידי הנביא , שהספר נושא את שמו . בין החוקרים אין אמנם תמימות דעים בשאלת מקוריותן של הנבואות , אך יש הסכמה כללית לגבי עצם התופעה . ? את הנבואות , שיש חולקים על מקוריותן , אפשר למיין לשתי קבוצות : נבואות , שהרקע ההיסטורי המשתקף בהן מאוחר בהרבה לתקופת ישעיהו , ונבואות , שמטעמים רעיוניים סבורים החוקרים , שאין הן משל ישעיהו . עם הקבוצה הראשונה נמנים בראש ובראשונה הפרקים לד-לה , שנאמרו לאחר החורבן . פרק לד רומז לכך במלים "שנת שלומים לריב ציון" ( ח , ( ופרק לה מדבר על השבים לציון , ומזכיר בסגנונו את נבואות הנחמה בפרקים מ-סו . בשלוש נבואות נוספות משתקפת התקופה הבבלית : יג ; יד , א-כג ; כא , א-י . יש אמנם המתרצים את אזכורה של בבל בנבואות הללו כתוספת , או כמכוונת לאשור , או לעיר בבל , ולא לאימפריה הבבלית , שקמה כמאה שנה אחרי תקופת ישעיהו , אך לפי פשוטם של הדברים נראה , שאכן אלה נבואות , שלא ישעיהו חיברן ? . קבוצת הנבואות השנייה , שיש חוקרים המפקיעים אותן מישעיהו בשל תוכנן , כוללת את החזונות לאחרית הימים בפרקים ב ; יא ; כד-כז . טענתם של חוקרים אלה היא , שקשה להניח , כי נביא בן מאה ח' לפה"ס מסוגל היה לפתח רעיונות כה נשגבים ואוניברסאליים כחזון השלום הכלל עולמי בפרק ב או בפרק יא . ההנחה בקרב החוקרים הללו היא , שתורת אחרית הימים התפתחה בישראל רק בסוף תקופת המקרא , והנבואות הנזכרות וכן הגוש כד-כז משקפים שלב מתקדם מאוד בתחום זה . אולם טענות אלה אינן מכריעות , שהרי אין אנו יודעים די הצורך על התפתחות תורת אחרית הימים בתקופת המקרא . אפשר אפוא , שחלק מנבואות אחרית הימים אכן נכתב בידי ישעיהו , אך אין זה מן הנמנע , ששולבו בספר גם אי אלה נבואות מאוחרות , בעיקר בגוש הפרקים כד-כז . * הנבואות בגוש הראשון , בפרקים א-יב , אינן סדורות לפי סדר כרונולוגי , אף כי חוקרים מסוימים ניסו להצביע על סדר כזה . לצד נבואות מראשית תקופתו של הנביא - פרק ז - יש כאן נבואות מאוחרות , כגון פרק ט , א-ו , או פרק י , שנאמרו ככל הנראה סמוך לשנת 701 לפה"ס - מצור סנחריב על ירושלים . חזון הקדשתו של הנביא אינו פותח את הספר , אלא מופיע בפרק ו . קשה למצוא גם סידור ענייני של הנבואות בגוש הראשון : נבואות אחרית הימים אינן רצופות ( ב ; יא , ( וכמוהן אין גם רצף שלם של נבואות תוכחה ( א ; ג ; ה ; ט , ז-יד ? . ( גוש נבואות הגויים אף הוא אינו אחיד לחלוטין , והדבר בולט לנוכח אופיים המגובש של גושי נבואות הגויים בספרי ירמיה , יחזקאל ועמוס . פרק יז אינו נבואת גויים , למרות כותרתו ; אף הפרקים יח ; כ ; כב אינם מטיפוס נבואות הגויים , הגם שחלקם עוסק בעמים זרים וזו כנראה הסיבה לשיבוצם בגוש זה . אף , הגוש כד-לג מצטיין בגיוון רב , וקשה למצוא את ההיגיון הפנימי בסידורו . סדר כרונולוגי בוודאי אין בו , שהרי מצויה בו נבואה שנאמרה עוד קודם לכיבוש שומרון בשנת 720 לפה"ס ( כח , א-ד . ( מבחינה עניינית יש בגוש זה ריכוז גדול של נבואות לאחרית הימים , אך אין הן מובאות ברצף אחד , אלא נקטעות בנבואות , שעניינן יחסי יהודה מצרים אשור . הנבואות לאחרית הימים כאן הן כד-כז ; כט ; ל , יט-לג ; לב-לג * . הנה כי כן , מבט כולל על מבנהו והרכבו של החלק הראשון של ספר ישעיה מלמדנו , שהספר עבר תהליך ארוך ומסובך של עריכות , עריכות משנה ושילוב תוספות מאוחרות . ניסיון להתחקות במדויק אחר שלבי היווצרותו של הספר אינו יכול לעלות יפה , וההשערות שהועלו בעניין - רחוקות מלשכנע . ואולי יש קשר בין המעמד החשוב שרכש לו ישעיהו הנביא בתודעת העם בתקופת המקרא , לבין הנטייה לתלות בנביא מופלא זה יותר ויותר נבואות ולצרפן לספר הקרוי על שמו . [ יה"פ ] כתב-יד מפואר של העמוד האחרון במלכיםיב ושל הדף הפותח את ספר ישעיה מתוך"תנ"ך החכרה הספרדית , " ליסבון ( ז , ( סוף מאהט"ו לסה"נ . העמוד הפותח את ספר ישעיה מעוטר נצי לדי צמחים , רימונים וציפורים , ובתחתיתו מצויר טווס במלוא הדרו . בתחתית העמוד החותם את מלכים ב ( מימין ) מצויר סמלן של מלכויות ארגון , קסטיליה וליאון .

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר
מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור (חל”צ) כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית ולמוציאים לאור השותפים
אינדקס הספרים תקנון הספרייה על הספרייה עזרה