sso
| שלום אורח - כניסה | החשבון שלי | מדף הספרים שלי | תיקיות התוכן שלי
אתר כותר
ג'קסון ואקדח ניטים בייסר צבת חיתוך . יידיש . ג'בקה צבת ללפיתת צינורות ולשבירת מנעולים . יידיש . גם : ג'פקה , פלייר פטנט . שפיץ פלייר צבת מחודדת לאחיזה בקצוות קטנים או לא נגישים . גרמנית + אנגלית . טסטר מברג הבוחן גם זרמים חשמליים . קאטר כלי לגיזום וגזירת מתכות . אנגלית . ג'קסון משור נימה . שיבוש של אנגלית : JIGSAW דבורה פטיש סתתים כבד . קונגו פטיש חשמלי לשבירת בטון . מקדח וידיה מקדח עם קצה רחב וקשיח , לקידוח בטון . לום מוט ברזל מעוקם לפתיחת דלתות ומכסים . יידיש . בוקסה מפתח שבאמצעותו מסובכים ברגים בעלי ראש משושה . גרמנית . מפתח אלן מפתח זוויתי מוארך לחיזוק ברגים משושים . מפתח ברזים אמצעי מאולתר לפתיחת ברזים שראשם נשבר . מיושן . מפתח שוודי מכשיר פתיחה וסגירה באמצעות הגדלת מפתח ההידוק . מפתח צינורות מכשיר בעל מפתח משונן לפתיחה וסגירה של אומים ודיסקות . מפתח שרשרת כלי גדול העשוי ממוט פלדה ארוך ושרשרת פלדה . מפתח ר » נג מפתח דו כיווני . ראצ'ט מפתח לצרכים שונים , בקצהו מחוברת בוקסה . פיליפס מברג שקצהו משונץ . על שם ממציאו האמריקאי . ניט פיסת מתכת לחיבור מתכות , מסמרה . גרמנית . מסמרה עיוורת...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ

מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור (חל”צ) כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית ולמוציאים לאור השותפים
אינדקס הספרים תקנון הספרייה על הספרייה עזרה