sso
| שלום אורח - כניסה | החשבון שלי | מדף הספרים שלי | תיקיות התוכן שלי
אתר כותר
בניין ג י ברלי בכיכר בר-כרכבא , במפגש רחובות יפו ושלובלציון המלכה , הינו אחד המבנים המרשימים בעיר . לבניין , שהיה שייך לחברת הביטוח האיטלקית " אסיסקורציונ ג י נרלי" ביטוח" ) , ( "כללי חשיבות ארכיטקטונית והיסטורית כאחת . הבניין בן חמש הקומות , המשמש כמבנה משרדים , הוקם בשנים 1934-35 ע"י חברת הבנייה האיטלקית דה-פארו בסגנון שהיה מקובל באיטליה בשנות -זדו n באים בו לידי ביטוי העוצמה וחוסר העידון האופייניים לבנייה באיטליה בימי מוסוליני , תוך שילוב אלמנטים ניאו-קלאסיים ומודרניים - כל זאת בקנ"מ מקומי , שאינו צורם את העין . הבניין ניכר מרחוק , באריה המכונף המתנוסס במרום חזיתו , שהיה סמל חברת הבנייה האיטלקית הנזכרת ( וכן סמל העיר ונציה ; פסלו נמצא גם בכיכר "סנט . ( "מרקו הפסל , המורכב משישה חלקים , נעשה באיטליה והובא ארצה כשהוא מפורק . מדי לילה הועלה חלק אחד לגג , כדי שלא להפריע לתנועה ברחוב הסואן בשעות היום , כעדות המהנדס ד"ר אשר הלוי , שעבד בחברה האיטלקית . חברת הבנייה דה-פארו הנזכרת , היתה אחת החברות הזרות הגדולות והחשובות שפעלו בארץ . מרכז החברה היה בקהיר והיא הגיעה לארץ בשנת , 1917 עם הצבא ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל

מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור (חל”צ) כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית ולמוציאים לאור השותפים
אינדקס הספרים תקנון הספרייה על הספרייה עזרה