יוסף קטן תהליכי ההפרטה במערכת שיחתי הרווחה לזקנים - תמונת מצב ולקחים ראשונים מבוא אחד הנושאים העיקריים הניצבים במרכזו של סדר היום הציבורי בישראל הוא רעיון ההפרטה שמשמעה העברת בעלות מידי הממשלה לידי חברות פרטיות עסקיות הפועלות על פי עקרונות " כלכלת השוק . " רעיון זה מוזכר אמנם בעיקר בהקשר להפרטה של חברות ממשלתיות כמו "מקורות" ו"בזק , " אך בשנים האחרונות הולכת וגוברת ההתעניינות בהחלת רעיון זה גם על ארגוני שירות חברתיים המשתייכים למגזר הממשלתי . ההפרטה אינה תופעה חדשה וחריגה בזירת השירותים החברתיים בישראל , ואותותיה ניכרו זה מכבר בתחומי שירות שונים , כולל אלו המיועדים לאוכלוסייה הזקנה . רבים מהשירותים החברתיים שהממשלה מחויבת לספק בתוקף החוק , או מעוניינת להעניק לאוכלוסייה , מסופקים כיום באמצעות ארגונים לא ממשלתיים . אלה כוללים ארגונים וולונטריים או מוסדות ללא כוונת רווח ( מלכ"רים ) המשתייכים למגזר השלישי , וארגונים עסקיים המשתייכים למגזר הפרטי . בשנים האחרונות חלה האצה גוברת בתהליך ההפרטה ובתפיסתם של חוגים כלכליים ופוליטיים שונים הרואים אותה כמתכון לתיקון ליקויים של מערכת השירותים החברתיי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית