יחידה 3 מדדי פיזור ומדדי מיקום יחסי מהדורה שנ » ה משוכתבת צוות הפיתוח פרופ' רות בייט מרום — ראש הצוות נורית חלוזין עריכה אורה מאור גרפיקה ועיצוב עטיפה - ירמי לז'ה גרפיקה - רותי אפלברג איורים - אתי זינגר התקנה - תרזה וייזל סדר מקינטוש - לאה לביב , תמר כהן מהדורה ראשונה צוות הפיתוח פרופ' שמואל זמיר פרופ' רות בייט מרום סטנלי ברקן מרגלית פיין  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית