sso
| שלום אורח - כניסה | החשבון שלי | מדף הספרים שלי | תיקיות התוכן שלי
אתר כותר
יחידה 3 מדדי פיזור ומדדי מיקום יחסי מהדורה שנ » ה משוכתבת צוות הפיתוח פרופ' רות בייט מרום — ראש הצוות נורית חלוזין עריכה אורה מאור גרפיקה ועיצוב עטיפה - ירמי לז'ה גרפיקה - רותי אפלברג איורים - אתי זינגר התקנה - תרזה וייזל סדר מקינטוש - לאה לביב , תמר כהן מהדורה ראשונה צוות הפיתוח פרופ' שמואל זמיר פרופ' רות בייט מרום סטנלי ברקן מרגלית פיין  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה

מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור (חל”צ) כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית ולמוציאים לאור השותפים
אינדקס הספרים תקנון הספרייה על הספרייה עזרה