קראו בכותר - קרדום לחפור בו : ארכאולוגיה ולאומיות בארץ ישראל
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית