קראו בכותר - ארץ בחאקי : קרקע וביטחון בישראל
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית