קראו בכותר - על שוויון ואי שוויון : מבט פילוסופי
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית