קראו בכותר - אריאל : כתב עת לידיעת ארץ ישראל - אתרים ומקומות בירדן
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית