קראו בכותר - שבטה : תכנית ואדריכלות של עיר ביזנטית בנגב
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית