קראו בכותר - אריאל : כתב עת לידיעת ארץ ישראל - טבריה וסביבתה
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית