קראו בכותר - אריאל : כתב עת לידיעת ארץ ישראל - אל פינות החמד : מדריך למטייל בארץ פלגי מים
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית