קראו בכותר - אריאל : כתב עת לידיעת ארץ ישראל - מאה שערים וסביבתה
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית