קראו בכותר - אריאל : כתב עת לידיעת ארץ ישראל - חוברת המאה של אריאל : מאמרים ומחקרים בידיעת ארץ-ישראל - חלק ב
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית