קראו בכותר - דרכים בפרשנות המקרא : עיון בפרשנות ימי הביניים על התורה - כרך א
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית