קראו בכותר - הוראה מותאמת בכיתה ההטרוגנית
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית