קראו בכותר - שלם : מחקרים בתולדות ארץ - ישראל ויישובה היהודי - ספר שמיני
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית