קראו בכותר - הפועלים החדשים : עובדים ממדינות זרות בישראל
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית