קראו בכותר - ספר מקבים ב : מבוא, תרגום ופירוש
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית