קראו בכותר - עיר בראי תקופה - ירושלים במאה התשע-עשרה : העיר העתיקה
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית