קראו בכותר - ספר מקבים א : מבוא, תרגום ופירוש
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית