קראו בכותר - חפירות הר הבית : בצל הכתלים ולאור התגליות
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית