קראו בכותר - מעמד אישי ומגדר : נשים פלסטיניות בישראל
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית