קראו בכותר - רבדים ומורשת : שורשים בפלשת
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית