קראו בכותר - גלוי ומוצפן : על כמה מדרכי העיצוב של הסיפור המקראי
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית