קראו בכותר - גבע : תגליות ארכיאולוגיות בתל אבו-שושה, משמר העמק
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית